Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Uwaga odbiorcy owoców i warzyw

(szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnej, MOPS, GOPS, domy opieki społecznej itp.)

 

Aby uzyskać uznanie/uprawnienie do odbioru owoców i warzyw Agencja Rynku Rolnego podaje informację jak wypełnić wniosek(Row_P1_f1) lub (Row_P1_f2).

17.11.2015 r.

Czytaj więcej...

 


 

 UWAGA

 Organizacje charytatywne oraz inne jednostki organizacyjne (szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnejMOPS, GOPS, domy opieki społecznej  itp.) lub osoby fizyczne - wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w przypadku posiadania decyzji w sprawie:

  • uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzymanych bezpłatnie od organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw, 

 bądź 

  • przyznania uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń  bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

nie jest wymagane złożenie kolejnego wniosku (Row_P1_f1/Row_P1_f2) w nowym roku gospodarczym.

 

Decyzje Prezesa ARR dla uznanych organizacji charytatywnych oraz uprawnionych innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych wydawane są na czas nieokreślony.

 


UWAGA!

Informacja na temat możliwości bezpłatnego otrzymania owoców i warzyw od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga

Czytaj więcej...


 

UWAGA: Odbiorcy wycofanych owoców i warzyw!

 

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że otrzymywane w ramach bezpłatnej dystrybucji owoce i warzywa, przeznaczone do spożycia jako produkty świeże, powinny być dystrybuowane do odbiorców końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: ...

 

Czytaj więcej...


 WWW Warunki uczestnictwa organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

WWW Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

 


 

Wsparcie finansowe UE na rynku owoców i warzyw świeżych kierowane jest do uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń, które otrzymują rekompensaty za niektóre gatunki nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw objętych wspólną organizacją tego rynku. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obejmuje owoce i warzywa odpowiedniej jakości handlowej, które z różnych względów (np. braku popytu) nie zostały przeznaczone do sprzedaży.

 


Załącznik XI - Maksymalne kwoty wsparcia na wycofywanie z rynku, o którym mowa w Art. 79 Ust. 1 Rozporządzenia 543/2011 (.pdf)

Załącznik XII - Koszty transportu w ramach bezpłatnej dystrybucji, o których mowa w Art. 81 Ust. 1 (.pdf)

Załącznik XIII - Koszty sortowania i pakowania, o którym mowa w Art. 82 Ust. 1 (.pdf)

 


 
Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych

 

XLS Rejestr uznanych organizacji charytatywnych - Row - wg alfabetu (.xlsx) - stan na dzień 28.08.2017 r.

PDF Rejestr uznanych organizacji charytatywnych - Row - wg alfabetu (.pdf) - stan na dzień 28.08.2017 r.

 

XLS Rejestr uznanych organizacji charytatywnych - Row - wg województw (.xlsx) - stan na dzień 28.08.2017 r.

PDF Rejestr uznanych organizacji charytatywnych - Row - wg województw (.pdf) - stan na dzień 28.08.2017 r.

 

XLS Rejestr uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row - wg alfabetu (.xlsx) - stan na dzień 28.08.2017 r.

PDF Rejestr uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row - wg alfabetu (.pdf) - stan na dzień 28.08.2017 r.

 

XLS Rejestr uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row - wg województw (.xlsx) - stan na dzień 28.08.2017 r.

PDF Rejestr uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row - wg województw (.pdf) - stan na dzień 28.08.2017 r.

28.08.2017 r.