Programy dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Programy dla szkół

Program dla szkół

Zapraszamy szkoły podstawowe oraz dostawców do udziału w nowym Programie dla szkół!

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi Warunkami udziału w Programie dla szkół (zatwierdzonymi przez Prezesa ARiMR) obowiązującymi od dnia 11 września 2017 r. opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r.  w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz do przystąpienia do programu.

Nowy Program dla szkół

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w nowym Programie, który zastępuje dotychczasowe programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, które będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka. Szkoła może zawrzeć umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka z tym samym dostawcą lub z dwoma różnymi dostawcami.

Kopie zawartych umów dotyczących I semestru roku szkolnego 2017/2018 dostawcy składają we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy OT KOWR do 20 września 2017 r.

(adresy 17 Oddziałów Terenowych KOWR).

Dostawcy zobowiązani są do dostarczania do szkoły gotowych do spożycia porcji owoców, warzyw lub produktów mlecznych, a następnie rozliczania się z KOWR.

W przypadku gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z KOWR.

Dostawcy produktów

Dotychczasowi zatwierdzeni przez ARR dostawcy w programach Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole uznani zostają za zatwierdzonych dostawców dla Programu dla szkół przez KOWR (zgodnie z zakresem dotychczasowego zatwierdzenia) bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.  Nowe podmioty, które nie uzyskały dotychczas zatwierdzenia zobowiązane są złożyć stosowny wniosek zgodnie z Warunkami udziału w Programie dla szkół. Wykaz zatwierdzonych dostawców dostępny będzie na stronie www.kowr.gov.pl

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez dziecko w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach programu zostanie opublikowana przez KOWR do dnia 28 września 2017 r. Dostawy owoców i warzyw oraz produktów mlecznych do szkół rozpoczną się od 2 października 2017 r.