Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej www.arr.gov.pl związani są wszelkimi modyfikacjami, wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania zamieszczanymi na stronie Zamawiającego - ARR.

 


Przetarg nieograniczony na najem długoterminowy samochodów (10/2017)

 

Dokumentacja zamieszczana po 31.08.2017 roku znajduje się pod adresem:

http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp/centrala-kowr-przetarg-nieograniczony-na-najem-dlugoterminowy-samochodow-(10-2017)

 

 

Warszawa, 30.08.2017 r.


Przetarg nieograniczony na opracowanie merytoryczne, copywriterskie i graficzne materiałów dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz ich opublikowanie w różnych tytułach prasy (36/2017)

 

Termin składania ofert – do dnia 17.08.2017 r., godz. 12 : 00

Warszawa, 02.08.2017 r.


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzki Oddziału Terenowego w Lublinie z OT ARR do OT ANR docelowej siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (28/2017)

 

Termin składania ofert – do dnia 07.08.2017 r., godz. 12:00

Warszawa, 21.07.2017 r.


Przetarg nieograniczony na zamieszczenie 1 artykułu sponsorowanego w 10 tytułach prasy branżowej o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym zawierających informacje o prowadzonych działaniach dotyczących realizacji programu PROW 2014-2020 (27/2017)

 

Termin składania ofert – do dnia 24.07.2017 r., godz. 10:00

Warszawa, 14.07.2017 r.


Przetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji dla użytkowanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa sieci LAN – systemu filtrowania ruchu WWW Forcepoint Triton, zarządzanego z jednej konsoli Forcepoint™ TRITON® APX, na który składają się moduły: Websense Web Security Gateway oraz TRITON AP-EMAIL Security, dostawę 900 licencji na używanie TRITON AP-EMAIL Security oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego (26/2017)

 

Termin składania ofert – do dnia 24.07.2017 r., godz. 12 : 00

Warszawa, 14.07.2017 r.


Przetarg nieograniczony na dostawę do posiadanego przez Zamawiającego systemu pocztowego opartego o Microsoft Exchange 2013 700 licencji dostępowych Microsoft Exchange Standard CAL Government User CAL (licencja rządowa) lub równoważnego pakietu podstawowych licencji dostępowych do Oprogramowania Serwera Poczty Elektronicznej zapewniającego (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość wykorzystania przez użytkowników podstawowej funkcjonalności serwerów poczty elektronicznej w opcji nadającej się do użycia w jednostkach rządowych (25/2017)

 

Termin składania ofert – do dnia 24.07.2017 r., godz. 14 : 00

Warszawa, 14.07.2017 r.


Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych (18/2017)

 

Oferty można składać do dnia 26.07.2017 r. do godziny 12.00 - Aktualizacja

Warszawa, 07.07.2017 r.


Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę przeprowadzki (19/2017)

 

Oferty można składać do dnia 21.06.2017 r., do godz. 12:00

Warszawa, 13.06.2017 r.


Przetarg nieograniczony na przedłużenie usługi subskrypcji dla oprogramowania RED HAT oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla infrastruktury HP BLADE SYSTEM (16/2017)

Oferty można składać do dnia 08.06.2017 r., do godz. 13:00

Warszawa, 31.05.2017 r.


Przetarg nieograniczony na wydrukowanie i dystrybucję wydawnictw ARR (8/2017)

Oferty można składać do dnia 04.04.2017 r., do godz. 12:00

Warszawa, 27.03.2017 r.


Przetarg nieograniczony na Kompleksową spedycję towarów (4/2017)

 

Termin składania ofert – do dnia 31.03.2017 r. do godz. 12.00

Warszawa, 23.03.2017 r.


Przetarg nieograniczony na stworzenie, utrzymanie i rozbudowę Systemu oraz Aplikacji pod hasłem „Polska Smakuje” (9/2017)

 

Oferty można składać do dnia 31.03.2017 r., godzina 12:00. - Aktualizacja daty

Warszawa, 14.03.2017 r.


Przetarg nieograniczony na rozbudowe infrastruktury pamięci masowej oraz zakup pamięci masowej na potrzeby systemu kopii zapasowych ARR (1/2017) w podziale na części :
    1. Rozbudowa infrastruktury pamięci masowej,
    2. Zakup pamięci masowej na potrzeby systemu kopii zapasowych ARR

Termin składania ofert – do dnia 20.04.2017 r., godz. 12:00.

Warszawa, 14.03.2017 r.


Przetarg nieograniczony dot. postępowania na przedłużenie usługi wsparcia technicznego na poziomie STANDARD dla całości dotychczas używanego przez Zamawiającego oprogramowania wchodzącego w skład środowiska systemu centralnego backupu i archiwizacji danych (w tym skrzynek pocztowych Zamawiającego) Simpana firmy Commvault, przypisanego w systemie wsparcia technicznego firmy Commvault (6/2017)

Oferty można składać do dnia 21.03.2017 r. do godziny 12:00.

Warszawa, 13.03.2017 r.


Przetarg nieograniczony na Rozbudowa infrastruktury pamięci masowej oraz zakup pamięci masowej na potrzeby systemu kopii zapasowych ARR w podziale na części:
      1. Rozbudowa infrastruktury pamięci masowej,
      2. Zakup pamięci masowej na potrzeby systemu kopii zapasowych ARR

Przetarg nieograniczony na wdrożenie posiadanej przez Zamawiającego szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (ESB) w systemie wysokiej dostępności wraz z integracją trzech systemów dziedzinowych ARR: CAPS, Embargo i Ocena okresowa (3/2017)

Termin składania ofert – do dnia 16.03.2017 r., godz. 12:00

Warszawa, 08.03.2017 r.


Przetarg nieograniczony na wykonanie i dystrybucję 5 numerów „Biuletynu Informacyjnego ARR” (2/2017)

Oferty można składać do dnia 06.03.2017 r. do godziny 12:00.

Warszawa, 24.02.2017 r.


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii promującej unijny program „Owoce i warzywa w szkole” (5/2017)

Termin składania ofert – do dnia 04.04.2017 r., godz. 12:00.

Warszawa, 24.02.2017 r.


Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowych EMC oraz dwóch systemów utrzymujących kopie zapasowe EMC Data Domain (54/2016)

Oferty można składać do dnia 11.01.2017 r., do godz. 12.00.

 

Warszawa, 02.12.2016 r.