Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego wychodzi naprzeciw oczekiwań młodych ludzi oraz innych uczestników rynku pracy umożliwiając w ramach Agencji organizację STAŻY. Każda osoba zainteresowana zdobywaniem nowych cennych doświadczeń może zwrócić się do nas z propozycją odbycia stażu w ARR.

STAŻ dla osób bezrobotnych

O staż mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymagania określone w art. 49 w związku z art.53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staż odbywa się według ustalonego programu stażu i na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Agencją Rynku Rolnego, a Urzędem Pracy. 

Od przyszłych stażystów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego,
  • znajomości obsługi komputera,
  • komunikatywności i otwartości,
  • pozytywnego nastawienia do pracy.

 W zamian za to oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia,
  • staż w organizacji o zasięgu ogólnopolskim,
  • ciekawe i zróżnicowane zadania.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

  • CV,
  • listu motywacyjnego z określeniem preferowanego miejsca odbywania stażu,
  • oświadczenia o zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy.

 Ważne informacje!!!

Wszystkie składane dokumenty, zawierające dane osobowe aplikanta, muszą  posiadać oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na odbycie stażu w celu realizacji stażu w Agencji Rynku Rolnego."

Aplikacja stażysty nie zawierająca ww. klauzuli lub o błędnej treści nie będzie uwzględniona.

Koniecznie z dopiskiem „Staż w ARR” w temacie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STAŻE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Agencja Rynku Rolnego nie realizuje projektów finansowanych z UE skierowanych do studentów, absolwentów i innych uczestników rynku pracy chcących odbywać staże inne niż opisane wcześniej. Uczelnie wyższe oraz inni beneficjenci Programów Operacyjnych realizujących podobne projekty, a także studenci, którzy są bezpośrednio zainteresowani odbywaniem staży w ramach takich projektów w ARR proszeni są o indywidualny kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..