OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Kosyń, działka nr 14/40 i 14/41, - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Kosyń, działka nr 14/40 i 14/41,

Cena wywoławcza:
154,55 dt
Powierzchnia:
32,1995 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-10-26
Data zakończenia publikacji:
2017-12-08
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4243.12.2017.IG.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
14/40
14/41
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olsztyński , Dobre Miasto , Kosyń

Opis

Nieruchomość niezabudowana położona w gminie Dobre Miasto oznaczona, jako działki nr 14/40 i 14/41 w obrębie Kosyń o powierzchni 32,1995 ha, w tym:

 Grunty orne – 31,7784 ha, w tym klasy gleb: RII – 4,0643 ha, RIIIa – 11,2037 ha, RIVa -0,1631 ha, RV – 11,2184 ha, RVI – 5,1289 ha.

 Nieużtki – 0,4211 ha.

Powierzchnia użtków rolnych – 31,7784 ha.

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: