OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Nowa Wieś Mała, działka nr 274/14, 274/18, 274/19, obręb Dobre Miasto nr 8/1 i 8/3 , - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Nowa Wieś Mała, działka nr 274/14, 274/18, 274/19, obręb Dobre Miasto nr 8/1 i 8/3 ,

Cena wywoławcza:
111,42 dt
Powierzchnia:
19,3955 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-10-26
Data zakończenia publikacji:
2017-12-08
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4243.14.2017.IG.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
274/14
274/18
274/19
8/1
8/3
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olsztyński , Dobre Miasto , Nowa Wieś Mała
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olsztyński , Dobre Miasto , 1

Opis

Nieruchomość niezabudowana położona w gminie Dobre Miasto w obrębie Dobre Miasto oznaczona, jako działki nr 8/1 i 8/3 i obrębie Nowa Wieś Mała, jako działki nr 274/14, 274/18 i 274/19 o powierzchni ogólnej 19,3955 ha, w tym:

 Grunty orne – 17,5952 ha, w tym klasy gleb: RIIIb – 8,2555 ha, RIVa - 9,0386 ha, RIVb – 0,3011 ha.

 Nieużtki – 1,7731 ha,

 grunty pod rowami – 0,0272 ha.

Powierzchnia użtków rolnych – 17,6224 ha.

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: