OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Nowa Wieś Mała, działka nr 274/15, 274/16, 274/17, - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Nowa Wieś Mała, działka nr 274/15, 274/16, 274/17,

Cena wywoławcza:
155,26 dt
Powierzchnia:
25,2231 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-10-26
Data zakończenia publikacji:
2017-12-08
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4243.15.2017.IG.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
274/15
274/16
274/17
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olsztyński , Dobre Miasto , Nowa Wieś Mała

Opis

Nieruchomość niezabudowana położona w gminie Dobre Miasto w obrębie Nowa Wieś Mała, jako działki nr 274/15, 274/16 i 274/17 o powierzchni ogólnej 25,2231ha, w tym:

 Grunty orne – 23,8121 ha, w tym klasy gleb: RIIIb – 13,9477 ha, RIVa - 9,8644 ha,

 Nieużtki – 1,4110 ha,

Powierzchnia użtków rolnych – 23,8121 ha.

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: