Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Czy mleko UHT może być przedmiotem dopłat w mechanizmie "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"?

Tak, mleko UHT może być przedmiotem dopłat w mechanizmie „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”. Mleko to powinno być wyprodukowane na terenie Wspólnoty w zakładach spełniających odpowiednie wymagania i być nabyte w Państwie Członkowskim, w którym umiejscowiona jest placówka oświatowa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARR http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole


Jestem rodzicem i chciałabym się dowiedzieć, co muszę zrobić, aby moje dziecko mogło pić mleko w szkole w ramach mechanizmu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"?

Do uczestnictwa w mechanizmie „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” musi się zgłosić placówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko. Placówka oświatowa może wystąpić samodzielnie jako wnioskodawca lub w jej imieniu mogą wystąpić: władza działająca w imieniu placówki oświatowej, organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych oraz dostawca. Szczegółowe zasady uczestnictwa w mechanizmie „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” znajdują się na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole


Czy uczniowie muszą pić mleko codziennie, czy też mogą 2-3 razy w tygodniu ("Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych")?

Nie ma obowiązku spożywania mleka codziennie przez uczniów.
Dopłaty przysługują maksymalnie do 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego spożytego, w ciągu jednego dnia szkolnego, przez jedno dziecko uczęszczające do placówki oświatowej.


Jeżeli jest rozporządzenie dotyczące cen maksymalnych to czy jest też rozporządzenie o cenach minimalnych? ("Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych")

Nie ma rozporządzenia dotyczącego cen minimalnych mleka i przetworów mlecznych. Rozporządzenie dotyczy jedynie cen maksymalnych.


W jaki sposób przedszkola mogą wykorzystywać mleko dostarczane przez mleczarnię w ramach mechanizmu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"?

Mleko będące przedmiotem dopłat może być wykorzystane do przygotowywania kakao instant, bawarki czy kawy zbożowej. Zgodnie z obowiązującymi „Warunkami udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” mleko i przetwory mleczne dostarczane do placówek oświatowych mogą być wykorzystane do przygotowywania posiłków, które nie wymagają obróbki cieplnej. Dopuszcza się podgrzewanie mleka i mleka smakowego (z kategorii I a i b) (RK_657/2008_art. 5 ust. 4).


Czy wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły muszą uczestniczyć w mechanizmie "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych", czy może tylko część uczniów?

Uczestnictwo w mechanizmie "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" jest dobrowolne i nie wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły muszą uczestniczyć w tym mechanizmie, może korzystać tyle dzieci ile zostanie zgłoszonych.


Jakie należy złożyć dokumenty, aby otrzymać dopłatę w ramach mechanizmu „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” i gdzie takie informacje można odnaleźć na stronie internetowej?

Jeśli wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) musi się zarejestrować wypełniając i składając formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 w ARR. Po otrzymaniu numeru rejestracyjnego z CRP należy złożyć wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) wraz z dodatkowymi dokumentami. Uzyskanie zatwierdzenia w ARR upoważnia wnioskodawcę do uczestnictwa w mechanizmie. Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania mechanizmu znajdują się na stronie internetowej oraz w OT ARR.

Adres strony: http://www.arr.gov.pl/doplaty-do-spozycia-mleka-i-przetworow-mlecznych-w-placowkach-oswiatowych


Jakie są stawki dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych?

Tabela stawek znajduje się na stronie internetowej ARR:


Adres strony: http://www.arr.gov.pl/doplaty-do-spozycia-mleka-i-przetworow-mlecznych-w-placowkach-oswiatowych


Czy jako przedszkole niepubliczne możemy uczestniczyć w mechanizmie "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"?

Tak, wcześniej należy się jednak zarejestrować w CRP wypełniając i składając formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 w ARR. Następnie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), wraz z dodatkowymi dokumentami. Uzyskanie zatwierdzenia w ARR upoważnia wnioskodawcę do uczestnictwa w mechanizmie. Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania mechanizmu znajdują się na stronie internetowej oraz w OT ARR. Ponadto placówka oświatowa, która chce uczestniczyć w mechanizmie dopłat może także podpisać umowę z zatwierdzonym dostawcą/organizacją na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach programu (Lista dostawców zatwierdzonych w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych znajduje się na stronie internetowej ARR) lub zwrócić się do władzy działającej w imieniu placówki oświatowej (która posiada zatwierdzenie w programie, np. do Urzędu Gminy), by ta organizowała dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w ramach programu dopłat

Adres strony: http://www.arr.gov.pl/doplaty-do-spozycia-mleka-i-przetworow-mlecznych-w-placowkach-oswiatowych