Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 
Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 859/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalającym refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny od 21 września 2012 r. stawki wywozowe zostały ustalone na poziomie zerowym.

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 859/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny (.pdf)

 


 

PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona) (.pdf)