Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Szanowni Państwo!

W trosce o zapewnienie właściwej jakości świadczonych usług Agencja Rynku Rolnego zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety zgodnie z Państwa wiedzą i doświadczeniami nabytymi w czasie kontaktów z pracownikami ARR.

Pozyskane informacje zostaną wykorzystane w procesie doskonalenia poziomu świadczonych usług. Państwa odpowiedzi pomogą usprawnić pracę ARR, a tym samym dostosować poziom świadczonych usług do Państwa oczekiwań.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.


Pobierz: